• Laptop og PCer
  • Servere og annet nettverksutstyr
  • Switcher
  • Mobil- og annet telefoni-utstyr
  • Forskjellige typer nettbrett
  • Skjermer
  • Printere og kopimaskiner
  • Evnt. annet IT-utstyr

 

Prosess ved mottak av utstyr for gjenbruk

Etter avtale hentes utstyret av Midtech.

Utstyret telles, registreres og det opprettes Prod.Nr. for leveransen.

Ved mottak i vår lab startes så produksjon, med sletting, registrering, testing, rengjøring og fjerning av merker/tags.

Underlag for fakturering blir opprettet og sendt til kunde som fakturerer Midtech med 30 dagers betalingstid.

Prisene tilsvarer alltid markedspris i brokermarkedet.

Husk at IT-utstyr er «ferskvare»!

Kategorier: IT-utstyr