All sletting utføres iht godkjente prosedyrer.

IT-utstyr som skal gjenbrukes, slettes normalt med «software». Det betyr at disker og lagringsmedier
overskrives opptil 7 ganger, til dataene ikke lenger kan rekonstrueres.

Visse typer harddisker og lagringsmedier krever imidlertid en annen metode, hvor materiellet kjøres
gjennom svært sterke magnetfelt som fullstendig ødelegger mediene, også i forhold til senere bruk. Dette kalles «degaussing».

Prosessen ved mottak av utstyr for sletting

  • Ved mottak av datautstyret vil utyret i henhold til prosedyre bli registret.
  • Slettet med Blancco eller degausser
  • Det vil bli skrevet ut slettebevis som blir sendt til kunden sammen med rapport

On-site sletting

  • Samme prosedyre som ved in-site
  • Blancco blir brukt her også
  • Mobil Degausser vil også bli brukt på stedet

Kategorier: Degausser