Sletteprosessen

All sletting utføres iht godkjente prosedyrer. IT-utstyr som skal gjenbrukes, slettes normalt med «software». Det betyr at disker og lagringsmedier overskrives opptil 7 ganger, til dataene ikke lenger kan rekonstrueres. Visse typer harddisker og lagringsmedier krever imidlertid en annen metode, Les mer…

Sikkerhetsloven

Loven «Lov om forbyggende sikkerhet» trådte i kraft i 2001 etter mange års forarbeid. «Loven har til formål å legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke trusler mot Norges selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, ivareta Les mer…