Sikkerhetsloven

Loven «Lov om forbyggende sikkerhet» trådte i kraft i 2001 etter mange års forarbeid. «Loven har til formål å legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke trusler mot Norges selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, ivareta den enkeltes rettssikkerhet, og trygge tilliten til, og forenkle grunnlaget Les mer…