Sletteprosessen

All sletting utføres iht godkjente prosedyrer. IT-utstyr som skal gjenbrukes, slettes normalt med «software». Det betyr at disker og lagringsmedier overskrives opptil 7 ganger, til dataene ikke lenger kan rekonstrueres. Visse typer harddisker og lagringsmedier krever imidlertid en annen metode, hvor materiellet kjøres gjennom svært sterke magnetfelt som fullstendig ødelegger Les mer…