Sletteprosessen

All sletting utføres iht godkjente prosedyrer. IT-utstyr som skal gjenbrukes, slettes normalt med «software». Det betyr at disker og lagringsmedier overskrives opptil 7 ganger, til dataene ikke lenger kan rekonstrueres. Visse typer harddisker og lagringsmedier krever imidlertid en annen metode, hvor materiellet kjøres gjennom svært sterke magnetfelt som fullstendig ødelegger Les mer…

Utstyr relevant for oppkjøp/innlevering

Laptop og PCer Servere og annet nettverksutstyr Switcher Mobil- og annet telefoni-utstyr Forskjellige typer nettbrett Skjermer Printere og kopimaskiner Evnt. annet IT-utstyr   Prosess ved mottak av utstyr for gjenbruk Etter avtale hentes utstyret av Midtech. Utstyret telles, registreres og det opprettes Prod.Nr. for leveransen. Ved mottak i vår lab Les mer…

Sikkerhetsloven

Loven «Lov om forbyggende sikkerhet» trådte i kraft i 2001 etter mange års forarbeid. «Loven har til formål å legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke trusler mot Norges selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, ivareta den enkeltes rettssikkerhet, og trygge tilliten til, og forenkle grunnlaget Les mer…