Logistikk av brukt IKT utstyr

Vi tar oss av alt

Henting

Opphenting av brukt IT-utstyr tas i samarbeid med kunde basert på hva som er mest hensiktsmessig og økonomisk optimalt. Kunde kan selv velge å pakke utstyret på pall/bur. Vi kan bistå med alt av nødvendig utstyr for pakking eller gjøre pakkingen i kundens lokaler etter avtale.

Sletting og remarketing

Gjennom vår patenterte SSD-sletningsprosess har organisasjoner nå en sikker metode for å slette data på lagringsenheter - uavhengig av underliggende teknologi - på en kostnadseffektiv, sikker og miljøvennlig måte. Sørg for at dine sensitive data har blitt slettet permanent fra dine IT-eiendeler med den mest sertifiserte programvaren for programvareoppløsning på markedet, med en 100% sabotasje-sikker rapport.

Kjøp og salg

MidTech tar ansvar for dine gamle/brukte elektroniske enheter. Vi sørger for at brukbart utstyr får nytt liv. Foreldet utstyr blir destruert og gjenvunnet på en miljøriktig og sikker måte. Når pc'er skal ut i bruktmarkedet er det en rekke hensyn å ta til logistikk, sikkerhet, garanti og miljø.
Miljøvennlig håndtering
Slettebevis og rapportering av utstyr.

Nyheter

Få med deg de siste nyhetene

Sletteprosessen

All sletting utføres iht godkjente prosedyrer. IT-utstyr som skal gjenbrukes, slettes normalt med «software». Det betyr at disker og lagringsmedier overskrives opptil 7 ganger, til dataene ikke lenger kan rekonstrueres. Visse typer harddisker og lagringsmedier Les mer…

Sikkerhetsloven

Loven «Lov om forbyggende sikkerhet» trådte i kraft i 2001 etter mange års forarbeid. «Loven har til formål å legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke trusler mot Norges selvstendighet og sikkerhet og Les mer…

Ta kontakt

Ring oss eller bruk skjema til å gi oss en beskjed.

Ring oss

Telefon: +47 900 46 370

Mandag - Fredag: 9:00-15:00

Fyll ut og send inn

[pirate_forms]